Dara Eka Vhonna, S,Sy

DARA EKA VHONNA, S.Sy
(Biodata)

STAFF BAG IT DAN PELAPORAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG

Nama

DARA EKA VHONNA, S.Sy

 
NIP 19930809.201712.2.003
Pangkat / Gol. Ruang Penata Muda (III/a)
Agama Islam
Jenis Kelamin Wanita
Tempat Tanggal Lahir Purbalingga, 09 Agustus 1993
Jenjang Pendidikan Formal –  SDN  Tahun 2005

–  SLTP  Tahun 2008

–  SLTA  Tahun 2011

–  S1 IAIN Ar Raniry Banda Aceh Tahun 2015

Riwayat Pekerjaan/  Jabatan (Struktural) –  Cakim MS Sabang Tahun  2017
Jabatan Aktif –  Staff Bag IT dan Pelaporan
Keterangan