Data LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Mahkamah Syar’iyah Sabang

Periode 2021

No NAMA JABATAN DOWNLOAD FILE
1 Yunanto, S.H., M.H. Ketua Diumumkan
2 Muhammad Syaifuddin Amin, S.H.I. Wakil Ketua Diumumkan
3 Nurul Husna, S.H. Hakim Verifikasi
4 Hermansyah, S.H Panitera Diumumkan
5 Drs. Fadly Sekretaris Verifikasi
6 T. Firman Nur, S.H.I Panitera Muda Hukum Diumumkan
7 Nurul Hikmah, S.A.g Panitera Muda Gugatan Diumumkan
8 Muhammad Bardan, S.H.I Panitera Muda Permohonan Diumumkan